Пошук шляхів вдосконалення бесіда як метод навчання молодших школярів: актуальні проблеми і знахідки

Педагогіка: історія і сьогодення » Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі » Пошук шляхів вдосконалення бесіда як метод навчання молодших школярів: актуальні проблеми і знахідки

Сторінка 13

Бінарна система методів навчання (за А.М. Алексюком)

Джерела знань учнів

Зовнішні форми прояву методів навчання

Внутрішні рівні пізнавальної самостійності учнів

Інформаційно-догматичний

Пояснювально-ілюстративний

Проблемний (або аналітичний)

Евристичний

Дослідницький

Навчальна діяльність, здійснюється в словесній, слуховій формі обміну інформацією між учнем і вчителем

Словесна

Словесно-інформаційний метод

Словесно-пояснювальний метод

Словесно-проблемний метод

Словесно-евристичний метод

Словесно- дослідницький метод

Навчальна діяльність, здійснюється у вигляді зорово-слухової форми показу інформації з допомогою наочності

Наочна

Наочно-інформаційний метод

Наочно-пояснювальний метод

Наочно-проблемний метод

Наочно-евристичний метод

Наочно-дослідницький метод

Навчально-практична діяльність учнів під керівництвом вчителя

Практична

Практично-інформаційний метод

Практично-пояснювальний метод

Практично-проблемний метод

Практично-евристичний метод

Практично-дослідницький метод

Схема раціонального застосування різних методів навчання (за Ю. Бабанським)

У яких випадках раціонально застосовувати

Словесні методи

Наочні методи

Практичні методи

Репродук-тивні методи

Пошукові методи

Індуктивні методи

Дедуктивні методи

Види самостійної роботи

1. При розв’язанні яких завдань цей метод застосовується особливо ефективно.

При формуванні теоретичних та фактичних знань.

Для розвитку спостереж-ливості, підвищення уваги до питань, що вивчаються

Для розвитку практичних умінь та навичок.

Для формування знань і навичок.

Для розвитку самостійності мислення, дослідницьких умінь, творчого підходу до справи.

Для розвитку умінь узагальню-вати, здійснювати індуктивні умовисновки.

Для розвитку уміння здійснювати дедуктивні умовисновки і розвитку уміння аналізувати.

Для розвитку самостійності у навчальній діяльності, формування навичок учбової праці.

2. При якому змісті навчального матеріалу особливо раціонально застосовувати цей метод.

Коли матеріал має теоретико-інформаційний характер.

Коли зміст навчально-го матеріалу може бути представле-ний засобами наочності.

Коли зміст теми включає практичні вправи, проведення дослідів, виконання трудових завдань.

Коли зміст за складний або дуже простий.

Коли зміст матеріалу має середній рівень складності.

Коли зміст викладено у підручнику індуктивно або його особливо раціонально викласти таким чином.

Коли зміст теми викладено у підручнику дедуктивно або його доцільно викласти таким шляхом.

Коли матеріал доступний для самостійного вивчення.

3. При яких особливостях учнів раціонально використовувати.

Коли учні готові до засвоєння словесної інформації.

Коли наочні посібники доступні учням даного класу.

Коли учні готові до виконання практичних завдань.

Коли учні ще не готові до проблем-ного вивчення цієї теми.

Коли учні підготовлені до проблемно-го вивчення цієї теми.

Коли учні підготовлені до індуктивних міркувань, а дедуктивні міркування для них ще малодоступні.

Коли учні підготовлені до дедуктивних міркувань.

Коли учні до самостійного вивчення даної теми.

4. Які можливості повинен мати вчитель для використання даного методу.

Коли вчитель володіє цим методом краще, ніж іншими.

Коли у вчителя є необхідні наочні посібники або він може виготовити їх самостійно.

Коли у вчителя є навчально – методичні посібники, дидактичні матеріали для організації практичної діяльності.

Коли вчитель не має часу для проблем-ного вивчення даної теми.

Коли вчитель має час для проблемного вивчення теми і добре володіє пошуковими методами навчання.

Коли вчитель володіє індуктивними методами навчання.

Коли вчитель володіє дедуктивними методами навчання.

Коли є дидактичні матеріали для самостійної роботи і час на їх виконання.

Страницы: 8 9 10 11 12 13 14 15 16Психолого-дидактична сутність процесу навчання
На всіх етапах розвитку радянської педагогічної науки увага вчених зосереджувалася на осмисленні і обробці найважливіших педагогічних проблем - проблемі цілей навчання й змісту утворення, проблемі зм ...

Мотиваційно-смислові якості особистості ставлення в професійному становленні студентів
Згідно, І. Кону, професійне самовизначення людини починається далеко в його дитинстві, коли в дитячій грі, дитина приймає на себе різні професійні ролі, і програє пов'язані з ним поведінки. І закінчу ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net