Пошук шляхів вдосконалення бесіда як метод навчання молодших школярів: актуальні проблеми і знахідки

Педагогіка: історія і сьогодення » Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі » Пошук шляхів вдосконалення бесіда як метод навчання молодших школярів: актуальні проблеми і знахідки

Сторінка 14

Анкета для вчителів та студентів

Освіта (необхідне підкресліть):

неповна вища освіта; повна вища освіта; середня спеціальна освіта; спеціальна освіта.

Тип навчального закладу, який закінчили (необхідне підкресліть):

університет; технікум; училище; коледж.

3. В якому класі Ви працюєте (проходили практику):

а) 1 клас;

б) 2 клас;

в) 3 клас;

г) 4 клас.

4. До використання яких методів навчання Ви вважаєте себе більш підготовленими?

а) Словесних;

б) практичних;

в) наочних.

5. Поставте знаки „+” у запропонованій таблиці, якщо вважаєте за доцільне надавати перевагу словесним методам навчання на даних етапах уроку з даних предметів:

Етапи уроку:

Читання

Я і Україна

Організаційна частина.

Перевірка домашнього завдання.

Перевірка раніше засвоєних знань.

Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми, мети і завдань уроку.

Сприймання та усвідомлення учнями нового навчального матеріалу.

Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

Підсумок уроку.

Домашнє завдання.

6. За яких умов Ви використовуєте бесіду на уроці?

а) Формування теоретичних знань;

б) формування фактичних знань;

в) формування практичних і трудових умінь;

г) формування абстрактного мислення;

ґ) розвиток наочно-образного мислення;

д) розвиток самостійності мислення;

е) розвиток пам’яті;

є) розвиток мовлення.

7. Якому методу навчання, що належить до групи словесних методів, Ви надаєте перевагу?

а) Розповідь;

б) бесіда;

в) робота з книжкою;

г) словникова робота;

ґ) драматизація.

8. Які прийоми вдосконалення бесіди на уроці Ви використовуєте?

а) Використовую цікавинки;

б) залучаю дітей до відповідей на доступні для них запитання;

в) використовую чітку систему запитань, які дозволяють досягнути поставленої мети;

г) ставлю додаткові запитання;

ґ) залучаю до постановки запитань самих дітей;

д) переважно використовую бесіду після постановки проблемних запитань;

е) планую попередню дослідницьку діяльність учнів перед використанням бесіди.

9. В чому Ви вбачаєте шляхи поліпшення розвивального потенціалу пояснювальної бесіди?

а) Відповідність віковим особливостям дітей;

б) логіка викладу запитань;

в) доступна форма формулювання запитань;

г) використання словосполучень типу: згадайте, ви звичайно знаєте, ви бачили .;

ґ) ваш варіант .

10. Поставте знак „+” у запропонованій таблиці у разі, якщо дана характеристика відповідає даному типу бесіди:

Характер діяльності учнів

Характер діяльності вчителя

Зміст інформації, яка повідомляється

Пасивне слухання

Активне слухання

Участь у діалозі або полілозі

Самостійний пошук додаткової інформації

Повідомлення у готовому вигляді

Часткове залучення учнів до пошукової діяльності

Організація самостійної мислительної діяльності

Частково відома учням

Не відома учням

Інформація, яка спонукає до самостійного аналізу і пошуку висновків

Пояснювальна бесіда

Проблемна бесіда

Страницы: 9 10 11 12 13 14 15 16Загальна характеристика типу професій "людина — людина"
Найважливішою умовою високої ефективності діяльності працівників типу "людина — людина". Вміння спілкуватися, контактувати з оточуючими, добиватися взаєморозуміння у процесі виконання профе ...

Психологічні особливості тривожності дітей молодшого шкільного віку та причини її виникнення
«Страх – афектне (емоційно загострене) віддзеркалення в свідомості конкретної загрози для життя і благополуччя людини. Страх заснований на інстинкті самозбереження, має захисний характер і супроводжу ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net