Пошук шляхів вдосконалення бесіда як метод навчання молодших школярів: актуальні проблеми і знахідки

Педагогіка: історія і сьогодення » Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі » Пошук шляхів вдосконалення бесіда як метод навчання молодших школярів: актуальні проблеми і знахідки

Сторінка 14

Анкета для вчителів та студентів

Освіта (необхідне підкресліть):

неповна вища освіта; повна вища освіта; середня спеціальна освіта; спеціальна освіта.

Тип навчального закладу, який закінчили (необхідне підкресліть):

університет; технікум; училище; коледж.

3. В якому класі Ви працюєте (проходили практику):

а) 1 клас;

б) 2 клас;

в) 3 клас;

г) 4 клас.

4. До використання яких методів навчання Ви вважаєте себе більш підготовленими?

а) Словесних;

б) практичних;

в) наочних.

5. Поставте знаки „+” у запропонованій таблиці, якщо вважаєте за доцільне надавати перевагу словесним методам навчання на даних етапах уроку з даних предметів:

Етапи уроку:

Читання

Я і Україна

Організаційна частина.

Перевірка домашнього завдання.

Перевірка раніше засвоєних знань.

Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми, мети і завдань уроку.

Сприймання та усвідомлення учнями нового навчального матеріалу.

Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

Підсумок уроку.

Домашнє завдання.

6. За яких умов Ви використовуєте бесіду на уроці?

а) Формування теоретичних знань;

б) формування фактичних знань;

в) формування практичних і трудових умінь;

г) формування абстрактного мислення;

ґ) розвиток наочно-образного мислення;

д) розвиток самостійності мислення;

е) розвиток пам’яті;

є) розвиток мовлення.

7. Якому методу навчання, що належить до групи словесних методів, Ви надаєте перевагу?

а) Розповідь;

б) бесіда;

в) робота з книжкою;

г) словникова робота;

ґ) драматизація.

8. Які прийоми вдосконалення бесіди на уроці Ви використовуєте?

а) Використовую цікавинки;

б) залучаю дітей до відповідей на доступні для них запитання;

в) використовую чітку систему запитань, які дозволяють досягнути поставленої мети;

г) ставлю додаткові запитання;

ґ) залучаю до постановки запитань самих дітей;

д) переважно використовую бесіду після постановки проблемних запитань;

е) планую попередню дослідницьку діяльність учнів перед використанням бесіди.

9. В чому Ви вбачаєте шляхи поліпшення розвивального потенціалу пояснювальної бесіди?

а) Відповідність віковим особливостям дітей;

б) логіка викладу запитань;

в) доступна форма формулювання запитань;

г) використання словосполучень типу: згадайте, ви звичайно знаєте, ви бачили .;

ґ) ваш варіант .

10. Поставте знак „+” у запропонованій таблиці у разі, якщо дана характеристика відповідає даному типу бесіди:

Характер діяльності учнів

Характер діяльності вчителя

Зміст інформації, яка повідомляється

Пасивне слухання

Активне слухання

Участь у діалозі або полілозі

Самостійний пошук додаткової інформації

Повідомлення у готовому вигляді

Часткове залучення учнів до пошукової діяльності

Організація самостійної мислительної діяльності

Частково відома учням

Не відома учням

Інформація, яка спонукає до самостійного аналізу і пошуку висновків

Пояснювальна бесіда

Проблемна бесіда

Страницы: 9 10 11 12 13 14 15 16Експериментальне визначення ефективності розробленої методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань
Для проведення формувального експеримента було розроблено та визначено відповідну програму його проведення, структура якої побудована за аналогією програми та перебігу констатувального експерименту. ...

Сучаснi зарубiжнi дидактичнi концепції
У зарубiжнiй педагогiцi, особливо в Захiднiй Європi, США, Японiї, висунуто низку концепцiй навчання, якi суттєво вiдрiзняються вiд вищенаведених. Їх можна розподiлити на двi великi групи. До першої в ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net