Пошук шляхів вдосконалення бесіда як метод навчання молодших школярів: актуальні проблеми і знахідки

Педагогіка: історія і сьогодення » Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі » Пошук шляхів вдосконалення бесіда як метод навчання молодших школярів: актуальні проблеми і знахідки

Сторінка 2

14% – формування фактичних знань;

11,5% – формування практичних умінь і навичок;

26% – формування абстрактного мислення;

10% –розвиток наочно-образного мислення;

44% – розвиток самостійності мислення;

27% – розвиток пам’яті;

76% – розвиток мовлення.

В структурі уроку опитувані бачать специфіку вдосконалення бесіди за допомогою: використання цікавинок (58,5%); залучення дітей до відповідей на доступні для них запитання (47%); використання чіткої системи запитань, які дозволяють досягнути поставленої мети (43%); додаткових запитань (56%); залучення до постановки запитань самих дітей (51,5%); використання бесіди після постановки проблемних запитань (16%); планування попередньої дослідницької діяльності учнів перед використанням бесіди (16%).

Використання бесіди у педагогічному досвіді виявляє свою специфіку на різних уроках. Про це свідчить, який додатковий матеріал використовують на уроках. Проілюструємо це на прикладі двох навчальних предметів.

Таблиця 1.2

Узагальнені результати опитування вчителів з проблеми використання додаткових матеріалів для бесід.

Додаткові матеріали

Читання

„Я і Україна”

Готові методичні матеріали

71,5%

84%

Самостійно розроблені матеріали

46%

60%

Художня література

84%

16%

Додаткова література

76%

84%

Власний досвід

54%

60%

Теле-, радіопередачі

31,5%

57%

Енциклопедії

40%

94%

Ця таблиця дозволяє простежити закономірності у використанні вчителем додаткових матеріалів при підготовці до бесіди на цих уроках.

З метою забезпечення емоційної насиченості бесіди нами була виконана попередня діагностика рівня емпатійності вчителів задіяних у дослідженні та методика діагностики загального спрямування людини на спілкування (питальник К. Томаса). Зміст даних методик представлений нами у додатках Б.2, Б.3.

Нами також було проведене анкетування учнів з метою виявлення їх пізнавальних інтересів, ставлення їх до навчання та окремих навчальних предметів (зміст анкети див. додаток Б.4).

На формувальному етапі дослідження нами була запропонована розробка системи уроків, на яких доцільно використати бесіду у відповідності до розробленої нами технології.

Організація бесіди як методу навчання в структурі уроку повинна відповідати таким закономірностям, які ми відобразили в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3

Етапи уроку (за В. Онищуком)

Види бесід, які доцільно використовувати

за характером пізнавальної діяльності

за дидактичною метою

Повідомляюча, катехізична

Репродуктивна

Евристична

Підготовчі

Поточні

Підсумкові

Організаційна частина уроку.

+ Ф

-

-

+ Ф, І

-

-

Перевірка домашнього завдання.

+ Ф

+ Ф, І, К

-

+ Ф

+ Ф, І

+ Ф

Повідомлення теми і мети уроку.

+ Ф

+ Ф

-

+ Ф

-

-

Мотивація учбової діяльності.

+ Ф

+ Ф

-

+ Ф

-

-

Актуалізація опорних знань, умінь і навичок.

-

+ Ф

-

-

-

+ Ф

Первинне сприймання та усвідомлення сприйнятого.

+ Ф

+

+! Ф

-

+

-

Осмислення сприйнятого.

-

-

+! К, Ф

-

-

+

Закріплення нового матеріалу.

+ Ф

+ К, І

-

-

+

+

Застосування раніше засвоєних знань.

+ Ф

+ Ф, К, І

-

-

+

+

Контроль знань, умінь і навичок.

-

-

-

+!

-

-

Підсумок уроку.

-

+! Ф

-

-

-

+

Домашнє завдання.

+ Ф

-

-

+

-

-

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Зміст та структура спостережень за природою під час засвоєння природознавчих знань
Об’єктами природи за якими учні проводять спостереження є погода (стан неба, опади, напрям вітру, температура повітря), висота Сонця над горизонтом, рослинний та тваринний світ місцевості, діяльність ...

Перспективи створення інтегрованих систем управління ВНЗ
Протягом останніх років міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) декілька разів розглядалось питання стосовно доцільності створення єдиного стандарту щодо управління організацією, який об”єдн ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net