Пошук шляхів вдосконалення бесіда як метод навчання молодших школярів: актуальні проблеми і знахідки

Педагогіка: історія і сьогодення » Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі » Пошук шляхів вдосконалення бесіда як метод навчання молодших школярів: актуальні проблеми і знахідки

Сторінка 3

Умовні позначки:

- недоцільно використовувати;

+ доцільно використовувати;

+! - найбільш ефективно використовувати;

К – колективна;

І – індивідуальна;

Г – групова;

Ф – фронтальна.

Орієнтовна розробка конспекту уроку

Конспект уроку з „Я і Україна” (3 клас).

Тема. Довкілля рослин. Пристосування рослин до різних умов існування. Охорона рослин.

Мета: формувати уявлення про довкілля рослин та взаємозв'язки рослини з неживою і живою природою, про пристосування рослин до різноманітних умов існування на Землі та до виживання у природі, ознайомити з окремими ознаками, які виникають у рослин у зв'язку із пристосування до умов існування; формувати уявлення про причини зникнення рослин та шляхи їх збереження у природі; формувати вміння виділяти ознаки пристосування рослин до виживання у різних умовах існування, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати спостережливість, бережне ставлення до природи, естетичне і пізнавальне сприймання рослинного світу.

Обладнання: ілюстрації із зображенням рослин боліт, водойм, трав'янистих рослин лісу, бур'янів, коробочки маку з насінням.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання.

1. Фронтальна репродуктивна бесіда із використанням зошита з друкованою основою (підсумки спостережень за змінами в природі).

― Який стан неба сьогодні?

― Чи є вітер?

― Чи є опади? Які?

― Запишіть результати спостережень у календарі спостережень.

— Виміряємо дожину тіні від гномона в січні (практична робота проводиться на вулиці) і запишемо її в календарі спостережень.

2. Вправи (диференційоване письмове опитування на картках).

Картка 1 (початковий рівень):

1. Живцями розмножується:

а) виноград; б) конвалія; в) суниця.

2. Вітром запилюється:

а) яблуня; б) соняшник; в) береза.

3. Першим під час проростання насіння з'являється:

а) корінь; б) стебло; в) листок.

Картка 2 (середній рівень):

1. Підкресли назви рослин, які запилюються комахами.

Вишня, пшениця, ліщина, гречка, яблуня, дуб, абрикос, слива, кукурудза, суниця, ясен.

2. Допиши речення.

Для проростання насіння потрібні такі умови:

Картка 3 (достатній рівень):

1. З’єднайте стрілками:

Півники листками.

Картопля кореневищем.

Суниця кореневими паростками.

Малина бульбами.

Сенполія вусами.

2. Підкресли правильне твердження.

• Плоди служать для розмноження рослин.

• Плоди служать для захисту насіння і сприяють його розповсюдженню.

• Насіння служить для захисту плодів.

Картка 4 (високий рівень):

1. Дай відповідь на запитання.

Для чого під час цвітіння дерев у сади ставлять вулики з бджолами?

2. Доведи, що тюльпани, які розмножуються цибулинами, розмножуються ще й насінням.

3. Бесіда репродуктивна фронтальна.

Що має відбутися, щоб із квітки утворився плід з насінням?

За допомогою чого у природі відбувається запилення?

Доведіть, що плоди мають велике значення для рослин?

Які пристосування мають плоди до поширення вітром, а які до поширення тваринами?

Яке значення має насіння?

Порівняйте умови, які потрібні для проростання насіння і, які потрібні для росту і розвитку рослин.

Як відбувається розвиток рослини з насінини?

За допомогою яких органів, крім насіння, розмножуються рослини?

―Назвіть рослини, що розмножуються живцями (вусами, кореневими паростками, бульбами, цибулинам, кореневищем).

IІ. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок учнів.

1. Бесіда

—На попередніх уроках ви дізналися, що рослини — живі істоти. Доведіть це.

Рослини — живі організми, бо вони народжуються, дихають, живляться, розмножуються, ростуть і розвиваються, відмирають.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Поняття про уроки виробничого навчання
Виробниче навчання - це не тільки навчальний, але у значній мірі і виробничий процес. Свою навчальну діяльність навчаємі реалізують у вигляді дидактично організованого трудового процесу, що існує у в ...

Етапи навчання писемного мовлення
У навчанні письма дослідники виділяють три етапи : оволодіння граматикою (орфографією із залученням матеріалу, опрацьованого усно), засвоєння структурних моделей речень, властивих усній та письмовій ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net