Найпопулярніші публікації

 1. Відбір та організація навчального матеріалу до вивчення тем «Префікс» і «Суфікс» - 1266
 2. Поняття і види композиції в образотворчому мистецтві - 1122
 3. Соціальні функції спорту - 1060
 4. Фіксація та узагальнення спостережень - 1057
 5. Формування лексичних навичок англійської мови - 977
 6. Граматичні поняття «префікс» і «суфікс» як лінгводидактичні явища - 939
 7. Тематичний день як одна з форм роботи соціального педагога в літньому оздоровчому таборі - 800
 8. Витривалість як рухова якість людини. Основи методики розвитку витривалості - 742
 9. Спільна робота ДНЗ і сім’ї у плані формування зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку - 730
 10. Задачі, принципи фізичного виховання - 689
 11. Ідея народності та природовідповідності виховання Г. Сковороди - 632
 12. Орієнтовний план дійового аналізу твору М.М. Коцюбинського «Харитя» - 624
 13. Комплекс вправ на вивчення іменника та методика їхнього використання - 600
 14. Види зв’язку між компонентами тексту - 557
 15. Педагогічний малюнок як вид наочності - 553
 16. Аналіз навчальної програми і підручника з курсу «Основи здоров'я » - 534
 17. Мовні засоби вираження зв’язності тексту. Лексичний повтор як засіб зв’язку - 533
 18. Традиційні техніки графіки - 513
 19. Мультидисциплінарна команда - 482
 20. Планування різних видів занять з малювання у середній групі дитячого садка - 468
 21. Вибір та оптимальне поєднання різних видів, методів і форм контролю навчальних досягнень учнів із природознавства в 3 класі - 462
 22. Методологічні основи та принципи вивчення учнів та учнівського колективу - 452
 23. Удосконалення мовленнєвого розвитку молодших школярів - 421
 24. Малювання ілюстрації до української народної казки "Колобок" - 419
 25. Задача, її основні елементи. Види простих задач - 416
 26. Діагностика та корекція гендерних установок та статеворольових стереотипів молодшого школяра - 411
 27. Прикладна графіка та нетрадиційні техніки - 410
 28. Основні музично-виконавські прийоми навчання духовика - 409
 29. Використання засобів розвитку пізнавального інтересу на уроках курсу «Я і Україна» в 3- 4 класах - 409
 30. Основи техніки метання - 407Традиційні та інноваційні методи формування та розвитку усного мовлення у дітей з порушенням слуху
Нині значної актуальності набуло питання осучаснення системи спеціальної освіти осіб з порушенням слуху. Передусім, це пов'язано зі змінами, які відбуваються в українському суспільстві та вимогами су ...

Методи фізичного виховання
Однією із сторін фізичного виховання є навчання. У фізичному вихованні навчання характеризується як організований процес передачі і засвоєння систем спеціальних знань і рухових дій, спрямованих на фі ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net