Найпопулярніші публікації

 1. Фізичне виховання дітей молодшого шкільного віку в сім'ї - 6157
 2. Аналіз навчальної програми і підручника з курсу «Основи здоров'я » - 5458
 3. Соціальні функції спорту - 4562
 4. Формування лексичних навичок англійської мови - 4279
 5. Відбір та організація навчального матеріалу до вивчення тем «Префікс» і «Суфікс» - 4017
 6. Фіксація та узагальнення спостережень - 3552
 7. Спільна робота ДНЗ і сім’ї у плані формування зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку - 3290
 8. Поняття і види композиції в образотворчому мистецтві - 3234
 9. Види зв’язку між компонентами тексту - 3169
 10. Вікові особливості молодших школярів - 2999
 11. Граматичні поняття «префікс» і «суфікс» як лінгводидактичні явища - 2998
 12. Комплекс вправ на вивчення іменника та методика їхнього використання - 2788
 13. Класифікація дизартрії - 2512
 14. Орієнтовний план дійового аналізу твору М.М. Коцюбинського «Харитя» - 2490
 15. Удосконалення мовленнєвого розвитку молодших школярів - 2366
 16. Використання засобів розвитку пізнавального інтересу на уроках курсу «Я і Україна» в 3- 4 класах - 2149
 17. Система фізичного виховання - 2027
 18. Поняття, мета і функції науки - 2025
 19. Традиційні техніки графіки - 1945
 20. Регіональні центри народних промислів і ремесел - 1924
 21. Складні випадки правопису великої букви - 1879
 22. Витривалість як рухова якість людини. Основи методики розвитку витривалості - 1872
 23. Ідея народності та природовідповідності виховання Г. Сковороди - 1814
 24. Типи уроків та їх структура - 1772
 25. Задача, її основні елементи. Види простих задач - 1754
 26. Мовні засоби вираження зв’язності тексту. Лексичний повтор як засіб зв’язку - 1745
 27. Планування різних видів занять з малювання у середній групі дитячого садка - 1740
 28. Основні музично-виконавські прийоми навчання духовика - 1668
 29. Педагогічний малюнок як вид наочності - 1627
 30. Педагогічні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи - 1557Шляхи до високої екологічної культури
Екологічною культурою повинна оволодіти кожна людина. Щодо вчителя, так екологічна культура має стати складовою частиною його професіоналізму. Екологічну культуру вчителя можна розглядати як набір зн ...

Роль самопідготовки та самовдосконалення у формуванні мовної культури педагога вищої школи
Окрім формуванню мовної культури педагога на магістерському рівні велика роль відводиться роботі викладача в аспірантурі та докторантурі. Існують певні вимоги до написання кандидатських та докторськи ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net