Найпопулярніші публікації

 1. Відбір та організація навчального матеріалу до вивчення тем «Префікс» і «Суфікс» - 1222
 2. Поняття і види композиції в образотворчому мистецтві - 1010
 3. Соціальні функції спорту - 909
 4. Формування лексичних навичок англійської мови - 909
 5. Граматичні поняття «префікс» і «суфікс» як лінгводидактичні явища - 841
 6. Тематичний день як одна з форм роботи соціального педагога в літньому оздоровчому таборі - 774
 7. Витривалість як рухова якість людини. Основи методики розвитку витривалості - 696
 8. Фіксація та узагальнення спостережень - 637
 9. Спільна робота ДНЗ і сім’ї у плані формування зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку - 636
 10. Задачі, принципи фізичного виховання - 627
 11. Ідея народності та природовідповідності виховання Г. Сковороди - 602
 12. Орієнтовний план дійового аналізу твору М.М. Коцюбинського «Харитя» - 592
 13. Комплекс вправ на вивчення іменника та методика їхнього використання - 545
 14. Види зв’язку між компонентами тексту - 544
 15. Аналіз навчальної програми і підручника з курсу «Основи здоров'я » - 495
 16. Мовні засоби вираження зв’язності тексту. Лексичний повтор як засіб зв’язку - 486
 17. Традиційні техніки графіки - 457
 18. Педагогічний малюнок як вид наочності - 455
 19. Мультидисциплінарна команда - 422
 20. Вибір та оптимальне поєднання різних видів, методів і форм контролю навчальних досягнень учнів із природознавства в 3 класі - 418
 21. Удосконалення мовленнєвого розвитку молодших школярів - 410
 22. Методологічні основи та принципи вивчення учнів та учнівського колективу - 407
 23. Планування різних видів занять з малювання у середній групі дитячого садка - 406
 24. Основні музично-виконавські прийоми навчання духовика - 379
 25. Сутність та структура музичного сприймання молодших школярів - 375
 26. Малювання ілюстрації до української народної казки "Колобок" - 374
 27. Робота вчителя початкових класів над збагаченням лексико-фразеологічного запасу в мовленні молодших школярів - 374
 28. Використання засобів розвитку пізнавального інтересу на уроках курсу «Я і Україна» в 3- 4 класах - 372
 29. Засоби фізичного виховання - 361
 30. Діагностика та корекція гендерних установок та статеворольових стереотипів молодшого школяра - 361Типи уроків та їх структура
У дидактицi iснують рiзнi піходи до класифікацій уроків. Зокрема, класифiкують уроки за способами їх проведення (урок-лекцiя, кiноурок, урок-диспут, урок-бесiда, лабораторний урок та iн.); за етапами ...

Значення Давньогрецьких освітньо-виховних систем для педагогічної науки та культури
Створена першими рабовласницькими державами цивілізація справила значний вплив на культурний розвиток людства. Виховання, яке виділилося як самостійна соціальна функція суспільства, сприяло появі спе ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net