Найпопулярніші публікації

 1. Фіксація та узагальнення спостережень - 6217
 2. Граматичні поняття «префікс» і «суфікс» як лінгводидактичні явища - 6018
 3. Соціальні функції спорту - 5037
 4. Відбір та організація навчального матеріалу до вивчення тем «Префікс» і «Суфікс» - 4413
 5. Орієнтовний план дійового аналізу твору М.М. Коцюбинського «Харитя» - 4201
 6. Формування лексичних навичок англійської мови - 4095
 7. Поняття і види композиції в образотворчому мистецтві - 3854
 8. Традиційні техніки графіки - 3484
 9. Задачі, принципи фізичного виховання - 3246
 10. Аналіз навчальної програми і підручника з курсу «Основи здоров'я » - 3246
 11. Мультидисциплінарна команда - 2767
 12. Комплекс вправ на вивчення іменника та методика їхнього використання - 2763
 13. Прикладна графіка та нетрадиційні техніки - 2620
 14. Творча робота над задачею. Повторне розв'язування задач - 2488
 15. Задача, її основні елементи. Види простих задач - 2423
 16. Методи й форми організації контролю навчальних досягнень учнів на уроках природознавства - 2388
 17. Ідея народності та природовідповідності виховання Г. Сковороди - 2306
 18. Бесіда як метод навчання молодших школярів - 2249
 19. Сила як рухова якість людини. Основи методики розвитку сили - 2244
 20. Класифікація дизартрії - 2128
 21. Спільна робота ДНЗ і сім’ї у плані формування зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку - 2009
 22. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного - 1989
 23. Використання засобів розвитку пізнавального інтересу на уроках курсу «Я і Україна» в 3- 4 класах - 1939
 24. Видатні педагоги про роль сім'ї у вихованні дітей - 1933
 25. Складні випадки правопису великої букви - 1914
 26. Критерії педагогічних інновацій - 1880
 27. Функції та види педагогічних ігор - 1857
 28. Педагогічний малюнок як вид наочності - 1716
 29. Засоби фізичного виховання - 1696
 30. Програма спостереження та аналізу уроку - 1647Фізичний розвиток молодших школярів
Під фізичним розвитком в антропології розуміють комплекс морфофункціональних можливостей організму, який в кінцевому рахунку визначає запас його фізичних сил. Фізичний розвиток формується під впливом ...

Григорій Сковорода про розумове і моральне виховання
Сковорода виступає за гармонійне виховання, розуміючи його як єдність розумового, фізичного, морального і естетичного виховання. Розумове виховання – важливий елемент педагогічної системи Сковороди. ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net